Noon Workout - Ilus W. Davis Park, Kansas City, MO | KC Parks Instagram Photos

Noon Workout – Ilus W. Davis Park, Kansas City, MO