Thank you Amelia! #OurHero #KCParks #AmeliasWish #TakeCareOfTheEarth #makeawish #makeawishmo #takecareoftheworld | KC Parks Instagram Photos

Thank you Amelia! #OurHero #KCParks #AmeliasWish #TakeCareOfTheEarth #makeawish #makeawishmo #takecareoftheworld